VOORWAARDEN STRAKS ETEN-CAMPAGNE

VOORWAARDEN STRAKS ETEN-CAMPAGNE

ACTIEVOORWAARDEN

ZO WERKT HET!
Je hebt een horecabon gekregen van je werkgever. Deze horecabon moet je allereerst hier activeren via het activeringsformulier op deze website.
Deze horecabon kun je hierna besteden, aan eten en/of drinken, in één van de deelnemende horecabedrijven. Voor een geldige activering moet je hier tevens een keuze maken bij welk horecabedrijf je deze horecabon gaat besteden.

VOORWAARDEN
Door het activeren van je horecabon en gebruik te maken van een “Straks-Eten” horecabon aanvaard je de horecabon-voorwaarden en verbind je je ertoe deze na te leven.

Dit zijn de voorwaarden van deze actie

Je hebt een speciale Oosterhoutse horecabon gekregen van je werkgever. Een cadeau als dank voor jouw inzet tijdens deze moeilijke tijden maar ook als een steun in de rug voor de hard getroffen Oosterhoutse horecaondernemers. Zo snijd het ‘maatschappelijk’ mes aan twee kanten.

Op initiatief van de Rietveld Group, Döhler en Janus Vaten, waar ook de Gemeente Oosterhout en De Graaf Logistics zich ondertussen bij hebben aangesloten, is deze actie gestart.
Samen kopen zij horecabonnen, die door jou kunnen worden gespendeerd bij de aan deze actie deelnemende Oosterhoutse horeca.

De Oosterhoutse horecabedrijven zijn hier uiteraard zeer dankbaar voor. Mede dankzij deze financiële steun hopen we dat we de deuren van onze horecabedrijven na de corona-crisis weer kunnen openen en iedereen weer welkom mogen heten!

Aan deelname aan deze actie zijn wel een aantal voorwaarden verbonden.

Voorwaarden actie “STRAKS ETEN”

Versie: 2 april 2020

In aanvulling op de Algemene voorwaarden van Koninklijke Horeca Nederland zijn deze horecabon-voorwaarden van toepassing op de door Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Oosterhout, uitgegeven horecabonnen welke door deelnemende werkgevers worden verstrekt in het kader van de campagne STRAKS ETEN. Door gebruik te maken van een Straks-Eten horecabon aanvaardt u deze horecabon-voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Oosterhout uitgegeven horecabonnen (zowel elektronische als gedrukte horecabonnen, papieren horecabonnen).

2. Iedere horecabon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. U dient de horecabon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele horecabonnen en codes kunnen worden gebruikt.

3. Iedere horecabon met unieke code wordt slechts éénmaal verstrekt. Iedere horecabon dient voorafgaande aan besteding te worden geactiveerd, inclusief opgave van de unieke code én de horecazaak waar deze horecabon zal worden besteedt. Een niet-geactiveerde horecabon heeft geen waarde indien deze niet voorafgaand is geactiveerd. De horecabon mag onder geen beding meerdere keren worden geactiveerd. Bij meervoudige activering van een horecabon met unieke code is slechts één activering geldig. De horecazaak waar u de geactiveerde horecabon wilt besteden voert controle uit op aan deze horecazaak toegekende horecabonnen (unieke nummers). Wanneer blijkt dat een unieke horecabon  wordt aangeboden aan een horecazaak waarop deze horecabon vooraf niet is geactiveerd, zal de horecabon niet geldig zijn en daardoor geen waarde vertegenwoordigen. In dit geval heeft de horecazaak het recht om de aangeboden horecabon te weigeren. 

4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de horecabon of op de website (straks-eten.nl). Iedere horecabon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de horecabon niet meer worden gebruikt.

5. Horecabonnen uitgegeven door Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Oosterhout zijn uitsluitend inwisselbaar bij de deelnemende horeca-ondernemingen. Hiervan is een overzicht opgenomen op de website www.straks-eten.nl.

6. Horecabonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen of bestedingen gebruikt worden.

7. Horecabonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.

8. Indien het totaalbedrag van de consumptie hoger is dan de waarde van de gebruikte horecabon(nen), dient het verschil betaald te worden door de persoon die de horecabon inwisselt.

9. Er is geen recht op restitutie.

10. De Horecabon is geldig tot 12 maanden na de datum dat de horeca weer officieel open mag zijn.

11. Het is niet toegestaan horecabonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

12. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van horecabonnen wordt ontzegd.

13. Het is niet toegestaan horecabonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

14. Deze horecabon-voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de horecabon-voorwaarden telkens voor het gebruik van een horecabon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen horecabonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde horecabon-voorwaarden.

15. Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de horecabonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Oosterhout.

16. Aansprakelijkheid Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Oosterhout.
Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Oosterhout kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

17. Aansprakelijkheid website realisatie
Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan de ontwikkeling en het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Oosterhout en TB Online Solutions kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.